Sahibi

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL

 

Baş Editör

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL

 

Editör

Doç. Dr. Emre OZAN

 

Editör Yardımcıları

Dr. Cenk TAMER

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Kadir Ertaç ÇELİK

 

Yayına Hazırlayanlar

Abdurrahim KOCAGÖL

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Muthana AL-MAHDAWI • Bağdat Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Hacı DURAN • İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN • Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Güray KIRPIK • Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Darkhan KYDYRALI • Uluslararası Türk Akademisi

Prof. Dr. Asan ORMUŞEV • Kırgızistan Mahmud Kaşgari Doğu Üniversitesi

Prof. Dr. Şamil ÖÇAL • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Hale ŞIVGIN • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Refik TURAN • Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Masa KOLANOVİC • Zagreb Üniversitesi

Doç. Dr. Ahad SALIHOV • Rusya Bilimler Akademisi

Doç. Dr. Katarzyna STOKLOSA • Güney Danimarka Üniversitesi

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Kuralai BAIZAKOVA • Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN • Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Edward FOSTER • Stevens Teknoloji Enstitüsü

Prof. Dr. Muammer GÜL • Adıyaman Üniversitesi

Prof. Dr. Sarmad Zeki HAMED • Al-Nahrain Üniversitesi

Prof. Dr. Celaleddin Sencer İMER • Ufuk Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan KÖNİ • İstanbul Kültür Üniversitesi

Prof. Dr. Nabizhan MUKHAMMEDKHAN • Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi

Prof. Dr. Yelda Hatice ONGUN • Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Ban Ganım AHMED • Musul Üniversitesi

Doç. Dr. Fahimi AYDIN • İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Imad Khaleel IBRAHIM • Musul Üniversitesi

Doç. Dr. Nuri KORKMAZ • Bursa Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Abdugani MAMADAZIMOV • Tacikistan Ulusal Siyaset Bilimciler Birliği

Doç. Dr. Farhat TOLIPOV • Özbekistan Bilim Kervanı Enstitüsü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Serpil GÜDÜL • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Muwafaq Adil OMAR • Selahaddin Üniversitesi

Dr. Azhar E. SERIKKALIYEVA • Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi